Pastoraat

Het woord ‘pastoraat’ komt van het Latijnse woord ‘pastor’ = ‘herder’. Daarmee is direct het beeld gegeven van wat pastoraat is. Jezus Christus is de Goede Herder, die omziet naar zijn schapen. Zo mogen wij als Zijn gemeente in zijn Naam naar elkaar omzien.

In basis is het pastoraat een taak voor ieder gemeentelid. Het naar elkaar omzien in de kerk, maar juist ook als mensen niet meer komen of niet kunnen komen om wat voor reden dan ook. Maar ook: naar elkaar en onze naasten omzien in de wijk, op straat in het winkelcentrum. Dat betekent dat pastoraat als kernactiviteit van de gemeente niet alleen gezien wordt als het werk van ouderlingen en predikant(en), maar ook als een taak van gemeenteleden zelf.

Dit bepaalt onze visie: een visie waarbij gemeenteleden zelf verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg en die zorg vooral onderling wordt verleend. We vinden het belangrijk dat we het pastoraat “dichtbij” organiseren zodat de lijnen korter worden, dat er meer en directer contact is tussen contactpersonen en gemeenteleden en gemeenteleden onderling. We willen zo aansluiten op de behoefte van de gemeenteleden in hun persoonlijke situatie. De kerkenraad is hierin verantwoordelijk voor structuur van de organisatie en de ondersteuning van de medewerkers.