WIJ ZOEKEN EEN PREDIKANT (v/m - voor 1.0 fte)

die met heldere taal, jong en oud weet te bereiken en de gemeente inspireert en verbindt.

Klik hier voor de vacaturepagina

WIE ZIJN WIJ

Wijkgemeente De Brug is nog maar kortgeleden ontstaan door een samengaan van de gemeenten ‘Havenkerk’ en ‘Ontmoetingskerk’. Er is een gemeenschappelijke ‘missie en visie’ geformuleerd. Zij geeft richting aan hoe we met elkaar gemeenschap willen zijn én van betekenis willen zijn voor Alblasserdam. We vormen met elkaar een gemeente met veel kracht, talenten en energie en de wil om dat aan te wenden. We koesteren onze diversiteit, waardoor er ruimte is voor veel verschillende initiatieven en ideeën. We weten ons geworteld in het geloof in Christus als Levende Heer, op een hedendaagse manier beleefd en vormgegeven. Onze droom en verlangen is om als gemeente en gelovigen van betekenis te kunnen zijn voor de wereld en gemeenschap om ons heen, zoals in onze missie/visie verwoord. En we hopen en willen er aan werken dat in onze gemeente jong en oud een plek kunnen hebben om dat verlangen ook op langere termijn waar te kunnen blijven maken. We zien het dan ook als belangrijke opgave om die plek voor jongeren en jongere generaties te blijven bieden en waar nodig meer te gaan bieden, waarbij we ons realiseren dat dit ons “traditionele” kerkzijn kan veranderen. We willen onze opgaven samen aangaan vanuit een - deels nog te vormen - nieuwe 'Brugcultuur' en vanuit 1 gebouw.


WAT VRAGEN WIJ - een kleine profielschets

  • Iemand die met enthousiasme leiding geeft om als gemeente de Brug te groeien naar een gemeenschap die de blik naar buiten richt en waar iedereen welkom is.

  • Iemand die vol vertrouwen een medezoeker is.

  • Iemand die een motor en inspirator is om het verlangen te laten groeien om te kijken naar anderen in de samenleving. 

  • Iemand die gewone taal gebruikt.

  • Iemand die serieus kan zijn, maar daarnaast ook de humor van dingen in kan zien.

 

WAT BIEDEN WIJ

  • Een samenwerking met een enthousiaste kerkenraad en vele vrijwilligers. 

  • Een enthousiaste gemeente in opbouw.

  • Betrokkenheid van (predikanten uit) de Protestantse Gemeente Alblasserdam.

  • Mogelijkheid om te wonen in de pastorie in Alblasserdam. 

  • Een dorp met vele faciliteiten.


AANVULLENDE INFORMATIE

 

BENT U ENTHOUSIAST GEWORDEN?