Missie:

Levend vanuit Gods liefde willen wij Jezus volgen door om te zien naar elkaar en anderen, zo verschillend als we zijn.

Visie:

In onze gemeente komen mensen tot geloof en delen geloofservaringen. We scheppen ruimte om God te kunnen ontmoeten en verlangen naar groei in geloof en ontplooiing van onze gaven.

In onze gemeente zien wij om naar elkaar, zijn we gekend en met elkaar verbonden. Hoe verschillend we ook zijn, met onze veelkleurigheid en gaven vullen we elkaar aan.