In 2022 heeft de kerkenraad van wijkgemeente De Brug nagedacht en gesproken over het opstellen van een gedragscode voor een veilige gemeente en het aanstellen van een tweetal vertrouwenspersonen.

In de kerkenraadsvergadering van 1 november 2022 is de Gedragscode kerkelijke vrijwilligers (grensoverschrijdend gedrag) vastgesteld en zijn Hannelore Aalbers en Wim van Wijnen benoemd tot vertrouwenspersonen van onze gemeente.

De volgende beleidsstukken liggen ten grondslag aan bovengenoemde gedragscode, t.w.:

- De inleiding Vertrouwenspersonen (geschreven door Hannelore en Wim) en

- De Gedragscode die door de kerkenraad is vastgesteld. Deze gedragscode is een hulpmiddel om een weg te vinden in de vaak zeer gevoelige en complexe situatie waarin alle betrokkenen terechtkomen wanneer in een gemeente een situatie van grensoverschrijdend gedrag zich voordoet.

Als u de gedragscode wilt ontvangen dan kunt u deze opvragen bij de scriba van wijkgemeente De Brug, Hennie van Tienhoven, e-mail: scriba@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

Wij hopen met elkaar dat onze wijkgemeente De Brug, mét (of zonder) gedragscode, een veilige plek blijft voor een ieder van ons.