Stilteviering 

In samenwerking met de Eltethokerk vindt er 1 x per maand een stilteviering plaats. Het zijn korte vieringen bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé. Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. Voor data en locatie zie hieronder of kijk naar recente Nieuwsbrieven.

Taizéviering: Elthetokerk - zondag 12 november om 17.00 uur in de Elthetokerk.
Stilteviering: Ontmoetingskerk - zondag 10 december om 17.00 uur in de Ontmoetingskerk

Vragen? stilteviering@gmail.com