Stilteviering 

In samenwerking met de Eltethokerk vindt er 1 x per maand een stilteviering plaats. Het zijn korte vieringen bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé. Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. Voor data en locatie verwijzen wij u naar de Nieuwbrief .

Vragen? stilteviering@gmail.com