Open Kerk

De Open Kerk van de Ontmoetingskerk en de Havenkerk wordt op woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur gehouden.
U bent in de Havenkerk welkom voor een gezellige ontmoeting, een goed gesprek, gelegenheid om even stil te zijn en/of een kaarsje te branden of gewoon om een kopje koffie of thee te drinken. 
Daarnaast kunt u op de laatste woensdag van de maand (tegen een kleine bijdrage) gezellig een broodje komen eten.
We hebben op basis van signalen die we kregen het tijdstip veranderd en hopen daarmee nu meer mensen te bereiken. Ook denken we aan het organiseren van b.v. een tentoonstelling, een optreden van een koor of het orgel laten bespelen op de momenten dat de Open Kerk ‘open’ is.
Overigens zijn ideeën voor de Open Kerk altijd welkom!
Graag willen we kerk zijn voor alle inwoners van de gemeente Alblasserdam. Daarom zou het fijn zijn als we versterking kregen van een aantal gemeenteleden die op woensdagochtend gastvrouw/gastheer willen zijn (ongeveer 1 keer per 7 weken).
U kunt zich aanmelden bij de scriba van de Havenkerk (scriba@havenkerk.nl) of de scriba van de Ontmoetingskerk (scriba@ontmoetingskerkalblasserdam.nl).

Hennie van Tienhoven