Diensten 26 november 2023


Deze zondag is het Eeuwigheidszondag. Wij gedenken dan    degenen die in onze gemeente zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Ook gedenken wij hen die wij in persoonlijke kring in het afgelopen jaar moesten missen door overlijden. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om voorin de kerk een klein gedachtenislichtje te ontsteken.Voorganger is ds. Wim Terlouw uit Dronten. Het orgel wordt bespeeld door Kees de Keijzer. Muzikale medewerking wordt verleend door een speciaal samengestelde zanggroep van gemeenteleden. Lector is Lisette van Houtum. Een gezegende en troostvolle dienst gewenst. Orde van dienst. 

Livestream OK     Bekijk hier de dienst.

Kerkomroep OK  Beluister hier de dienst.

 

Wijkgemeente De Brug opent op 25 november van 16.00 uur – 17.00 uur de deuren van de Ontmoetingskerk om ook inwoners van Alblasserdam in de gelegenheid te stellen een gedachteniskaarsje voor een overleden dierbare te ontsteken aan de Paaskaars. Een ieder is welkom.