Elke zondag staan er lieve begeleiders klaar om uw kind tijdens de kerkdienst op te vangen en een eigen fijne dienst te bezorgen met een mooi verhaal en een leuke activiteit.

Tijdens de dienst is er een aparte kinderdienst voor kinderen uit de groepen 1 t/m 7 van de basisschool. De kinderen verlaten de kerk voorafgaande aan de schriftlezing en komen na het lied na de preek weer in de kerk terug.

Info bij Marlies Groenendijk (e-mail: frankmarlies@kpnplanet.nl).