Leeftijd:  4-11 jaar (groep 1 t/m 7 van de basisschool)

Frequentie:  elke ochtenddienst

 

Tijdens de zondagmorgendienst is er een aparte kinderdienst voor kinderen uit de groepen 1 t/m 7 van de basisschool (in drie groepen). De kinderen verlaten de kerk voorafgaande aan de Schriftlezing en komen na het lied na de preek weer in de kerk terug. Info bij Lida van Stenis (e-mail: lidavanstenis@live.nl)