Binnen Gemeente de Brug worden voor de jeugd en jongeren diverse actitviteiten georganiseerd:

De Brugkidz

Voor wie? Groep 5 t/m 8 

Frequentie:  1x per maand op vrijdagavond.

Elke twee weken worden er een leuke activiteiten aangeboden. Er wordt gestart in het jeugdhonk met een kleine Christelijke opening en gebed. Daarna staat er elke keer iets anders op het programma. Van het timmeren van vogelhuisjes tot kerkgolf door het hele gebouw. Het is een leuke plek om met leeftijdsgenootjes plezier te hebben. Na de gezellige avond is er altijd nog even tijd om lekker te chillen met chips en wat fris.

Groetjes van jullie clubleiding, Dennis, Sanne, Madelon, Job, Annette en Corine

 

TTV- klup

Voor wie?  Leeftijd:  12-15 jaar 

Frequentie:   1x per twee weken op zondagavond.

Om de twee weken hebben we met de jeugd van 12 tot 15 jaar een clubavond in het jeugdhonk . Naast het behandelen van Bijbelse onderwerpen, gaan we ook dieper in op hedendaagse thema’s waar de jongeren mee te maken hebben op school, thuis of op straat. De avonden beginnen we vaak met een spel en/of een doe-opdracht waarin het onderwerp van de avond al vaak verpakt zit. In kleinere groepjes gaan we daarna dieper op het onderwerp in waarna we eindigen met een conclusie en daarna ‘chillen’ we nog wat na.

Eenmaal per jaar proberen we met z’n allen op kamp te gaan. Verder bereiden we soms een jeugddienst voor of doen we een actie voor een goed doel. Zo hebben we in 2014 een mooie actie voor de voedselbank gedaan

Begint het al te kriebelen en heb je zin om je bij ons aan te sluiten? Kom gerust langs op zondag van 19.00 t/m 21.00 uur. In de weekbrieven van de Ontmoetingskerk en Havenkerk staat vermeld wanneer er weer een avond gepland staat. Je kan ook een mailtje sturen naar nverbaas@gmail.com dan melden we je wanneer de volgende avond is.

P.S. TTV KLUP staat voor Twaalf Tot Vijtien Klup ( ehh Club )

 

15 plus club

Voor wie?  Leeftijd:  15+ jaar 

Frequentie:   1x per twee weken op zondagavond.

 

Jeugdkerk

Voor wie?  Leeftijd:  vanaf 11 jaar

Frequentie:   Elke eerste zondag van de maand.

Wat is de Jeugdkerk?

De Jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van het voortgezet onderwijs. De Jeugdkerk is in principe elke eerste zondag van de maand. In het “Anker” is te lezen wanneer de bijeenkomsten zijn, en de deelnemers worden bovendien per email of app uitgenodigd. De jongeren gaan bij aanvang van de kerkdienst meteen naar hun eigen “dienst”. Op deze manier is er tijd om onderwerpen uitgebreid te behandelen en in te gaan op eventuele vragen.

Het doel van de Jeugdkerk?

Het doel van de Jeugdkerk is om te proberen de opgroeiende generatie te betrekken bij de gemeente als geheel.

Daarom staat de Jeugdkerk niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het streven om een gemeente te worden waarin zowel ouderen, ouders, jongeren en kinderen zich thuis voelen. Om een geloofsgemeenschap te vormen waarin er begrip is voor elkaar. Een kerk waarin er ruimte is voor iedereen en waarin er diensten zijn voor iedereen. Een gemeente waar ieders mening telt. Dat alles kan alleen ontstaan als men wil leren van elkaar en als er respect is voor elkaar.

Wat doen we bij de Jeugdkerk?

In de Jeugdkerk willen we de jongeren leren/meegeven dat naar de kerk gaan en geloven niet saai en suf is. Dat de Bijbel geen mooi geschiedenisboek is. Maar een boek vol verhalen, problemen en voorspellingen en beloftes die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Door het behandelen van onderwerpen die de jeugd aanspreken, proberen we een discussie op gang te brengen en vragen op te roepen. Om er op die manier achter te komen wat er bij de jongeren speelt, hoe ze hun geloof beleven, of ze voor het geloof uit durven komen, of dat ze misschien om het geloof gepest worden. Misschien geloven hun ouders wel maar hebben zij er niets mee….. Ook proberen we tijdens de Jeugdkerk uit te leggen hoe een kerkdienst in elkaar steekt, waarom er altijd een bepaalde volgorde wordt aangehouden in de dienst.

Er zijn genoeg onderwerpen voor veel interessante Jeugdkerk-diensten!!

Wie geven leiding aan de Jeugdkerk?

De Jeugdkerk wordt met veel plezier geleid door een enthousiast team, bestaande uit leden van zowel de Havenkerk als de Ontmoetingskerk. Zij hopen iedere maand weer op een volle bak met jongeren met wie zij de discussie aan kunnen gaan over het geloof en alles wat er bij komt kijken.

Als het even kan werken de jongeren zelf mee aan de dienst. Zo ontstaat er een mooie mix waarin de jongeren iets van zichzelf kunnen delen met anderen.

De jeugdkerk is te bereiken via: jeugd.kerk@outlook.com.