Binnen Gemeente de Brug worden voor de jeugd en jongeren diverse activiteiten georganiseerd:

Kliederkerk

Samen kerk zijn is ook kliederen met jong en oud. Drie tot vier keer per jaar is er op zondagmiddag een speciale dienst voor kinderen van 0-12 jaar. We knutselen rondom een thema, hebben een kleine viering en daarna gaan we lekker met elkaar eten.

Kids Kerk Festival

Zo’n drie tot vier keer per jaar wordt er een feestje gevierd in de Pion voor kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar. Een mooi verhaal, liedjes zingen, iets lekkers eten en iets leuks knutselen. Behalve jonge kinderen zijn ook broers/zussen, ouders en grootouders welkom.

Brugkidz

Eén keer in de maand op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur komen de Brugkidz bij elkaar: een hele gezellig club kinderen uit groep 5 t/m 8. Elke clubavond doen we een leuke activiteit en hebben we veel plezier met elkaar. Vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom!

TTV-club

De TTV-club staat voor de twaalf tot vijftienclub. Deze gezellige club komt eens in de twee weken op zondagavond van 19.00-20.30 uur bij elkaar. We doen spelletjes rondom een thema, praten hierover maar ontdekken ook wat de Bijbel, dus God, over dit thema te vertellen heeft. We sluiten altijd af met een gezellig samenzijn met fris en chips. Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk van harte welkom!

 15+ club

De 15+ club is voor tieners van af 15 jaar en komt één keer in de maand op zondagavond bij elkaar. We beginnen om 18.00 uur, eten eerst met elkaar ons zelf gemaakte eten en gaan met elkaar in gesprek over geloof, God en het leven. Af en toe hebben we ook een leuk uitje met elkaar.

Jeugdkerk

Elke eerste zondagmorgen van de maand komen we tijdens de kerkdienst (9.30 uur) bij elkaar en hebben we onze eigen dienst met onderwerpen en vragen die met jou te maken hebben. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom!