De Havenkerk

De geschiedenis van de Havenkerkgemeente als zelfstandige gemeente gaat terug tot 1842; de tijd van de zgn. afscheiding van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Aan het eind van die eeuw volgde de zogenaamde Doleantie onder leiding van Abraham Kuyper van diezelfde Nederlandse Hervormde kerk. De uit deze 2 bewegingen gevormde "Gereformeerde" kerken smolten net voor het begin van de 20e eeuw samen in de "Gereformeerde" Kerk te Alblasserdam. De gemeente kreeg een eigen kerkgebouw aan de Oost-Kinderdijk. In 1970 werd deze kerk vervangen door het gebouw ‘De Haven’.

De Ontmoetingskerk

De geschiedenis van de Ontmoetingskerk als zelfstandige gemeente gaat terug tot 1965, de hervormde kerk ontstond in 1950 als 1 hervormde gemeente. Al gauw groeide het aantal leden waardoor de gemeente gesplitst werd. Zo ontstond er naast de Grote Kerk, De Ichthuskerk en later de Ontmoetingkerk. In 1965 kreeg de gemeente ‘De Ontmoetingskerk’ voor het eerst zijn eigen dominee en werd daarmee een zelfstandige gemeente. Na gebruik gemaakt te hebben van diverse locaties in Alblasserdam kon de Ontmoetingskerk in 1994 zijn eigen gebouw in gebruik nemen aan de Blokweerweg in Alblasserdam.

Op 1 januari 2021 zijn de gemeentes van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk gefuseerd tot 1 gemeente ‘De Brug’.