Kringen wijkgemeente De Brug

Met het nieuwe kerkelijke seizoen starten ook de kringen weer. Er zijn negen kringen die ongeveer eens in de maand bij elkaar komen (sommige kringen vaker). De kringen maken gebruik van materiaal eerder aangereikt door de voormalige predikant(en), of kiezen zelf een boekje of materiaal wat dit seizoen centraal zal staan. Een kring kan een kleine, vertrouwde plek zijn om het geloofsgesprek gaande te houden en door elkaar bemoedigd te worden.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende kringen en met wie u (per kring) contact op kunt nemen voor meer informatie of bij wie u zich eventueel kunt opgeven. Welkom!

- Kringleider Anja van Erk, anjavanerk@kpnplanet.nl De kring komt 1x per 3-4 weken bij elkaar, meestal op woensdagavond en via een datumprikker. Materiaal wordt zelf gezocht.

- Kringleider Joke Veerman - maandagavond half 8 tot half 10 - sjv@xs4all.nl - 078-6933496. De kring komt eens per 3-5 weken samen op maandagavond. We stemmen af wanneer de meeste kringbezoekers er kunnen zijn. Het boekje wat we nu gebruiken, hebben we samen gekozen.

- Kringleider Frans Lems, famlems@zonnet.nl Woensdagmiddag 1x per maand bij elkaar in onderling overleg.  Er wordt materiaal gezocht; vorige seizoenen werd materiaal gebruikt dat vanuit de predikanten werd aangereikt.

- Kringleider Piet van Genderen, pavangenderen@hetnet.nl Woensdagmiddag 1x per maand. Materiaal over ontmoetingen met Jezus wordt gebruikt.

- Kringleider Cor Baerveldt, cor@bumaco.com Elke 3 weken bij elkaar op dinsdag- of woensdagavond. Materiaal wordt zelf gezocht; vorige seizoenen werd materiaal gebruikt dat door de predikanten werd aangereikt.

- Ds. Rob Fechner: een kring kwam op donderdagavond eens per maand bij elkaar onder leiding van ds. Carol van Wieren. Enkelen willen verder met begeleiding van ds. Rob Fechner, domineefechner@live.nl

- Kringleider Annemarie Bot, bot.annemarie@gmail.com  Eenmaal per maand op wisselende avonden. Onderwerpen worden zelf aangedragen.

- Een kring kwam eens per maand op maandagavond bij elkaar onder leiding van ds. Carol van Wieren. Zij gaan zelf verder en verzorgen om toerbeurten de avond. Contactpersoon is: Lisette Ros, 06-10957316, lisetteros@hotmail.com

- Vrouwengesprekskring: Op de tweede woensdag van de maand komt van september tot en met april de vrouwengesprekskring bij elkaar. Deze kring bestaat op dit moment uit ongeveer 15 vrouwen van verschillende leeftijden. Aan het begin van het seizoen wordt afgesproken welk onderwerp of welk boekje de komende periode centraal zal staan. Nieuwe deelnemers voor de gesprekskring zijn van harte welkom. Contactpersonen: Maaike Tuijtel, 06-44994919 - maaiketuijtel@live.nl en Lenie v.d. Heide, 06-51889133 - lenie@vdheide.net