Bijbelkringen

Met het nieuwe kerkelijke seizoen starten ook de kringen weer. Er zijn ongeveer tien kringen die ongeveer eens in de maand bij elkaar komen (sommige kringen vaker). Mede door de coronacrisis en veel onduidelijkheid over hoe het verder moet is er nu nog geen overzicht over de verschillende kringen. Een aantal ervan zal een klein bijbelstudieboekje over de gaven van de Heilige Geest behandelen, dat geschreven is door beide predikanten. Andere kringen hebben andere plannen. Maar hoe dan ook, u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. Juist in de coronatijd, waarin het moeilijk is om als gemeente samen te komen kan de kring een kleine, vertrouwde plek zijn om het geloofsgesprek gaande te houden en door elkaar bemoedigd te worden. Voor meer informatie en eventueel opgave bij belangstelling kunt u zich wenden tot ds. Carol van Wieren.