Gemeente De Brug kent op dit moment een tweetal gebouwen:

De Havenkerk:

Bezoekadres: Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam

Havenkerkgebouw wordt tijdelijk gebruikt voor opvang Oekraïners.

 

 

De Ontmoetingskerk:

Bezoekadres: Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75, 2954 PC Alblasserdam