Het College van Diakenen bestaat uit de diakenen van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Alblasserdam.

De taken van de diakenen zijn het deelnemen aan kerkenraadsvergaderingen, het organiseren en uitvoeren van de diaconiecollecten in de kerkdienst en de voorbereiding en begeleiding van de Avondmaalsviering.

Ons doel is het, om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, mensen die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen, of onvoldoende, netwerk om zich heen hebben.

Regionaal steunen wij diverse sociaal-maatschappelijke organisaties.

Mailadres: diaconie@ontmoetingskerkalblasserdam.nl